Reglament

El 2on. Circuit a Peu Safor-Valldigna és el resultat de la unió dels organitzadors d’algunes de les proves d’atletisme popular que estaven fent-se altres anys a La Safor i a la Valldigna. Organitzen i col·laboren en el Circuit els Clubs de Correr i els Ajuntaments de les poblacions que seguidament es relacionen. I amb la col·laboració de diferents empreses de la comarca.

El Circuit estarà composat per 17 proves amb el següent calendari:

 

01/07/2017     XIV VOLTA A PEU A XERESA

15/07/2017     VI VOLTA A PEU A ADOR

25/07/2017      XXVII VOLTA A PEU A SIMAT

12/08/2017     X VOLTA-CROSS A BARX

24/08/2017     XXIII CORREGUDA POPULAR A ALMOINES

02/09/2017  X VOLTA A PEU A L’ALQUERIA DE LA  COMTESSA “Memorial Estrellita Sanchis”

09/09/2017    IV CURSA POPULAR A BELLREGUARD

23/09/2017    VOLTA A PEU VILLALONGA 2017

09/10/2017       VII GRAN FONS CIUTAT D’OLIVA

22/10/2017       VI CURSA POPULAR A DAIMÚS

29/10/2017       VOLTA A PEU PALMA 2017

12/11/2017       XIX CURSA POPULAR A PEU A RÒTOVA

26/11/2017        VII CURSA POPULAR  A BENIARJÓ

03/12/2017       IV VOLTA A PEU A BENIFLÀ

17/12/2017       XVI CURSA POPULAR PENYA REAL

14/01/2018       IX VOLTA A PEU A PALMERA

28/01/2018       XI VOLTA A PEU A BENIRREDRÀ

 

ART.1 – PARTICIPACIÓ

Podran participar totes les persones majors de 18 anys, que s’hagen inscrit correctament en temps i forma.

ART.2 – INSCRIPCIONS

Les inscripcions es realitzaran a la pàgina web del Circuit: http://www.circuitsaforvalldigna.com o a http://www.crono4sports.es

2.1.- Inscripció conjunta reduïda al Circuit. Hi haurà una quota reduïda d’inscripció de 30 euros fins el 31 de maig i una quota ordinària de 35 euros  des del 1 de juny fins el 31 d’agost, que donarà dret a participar en les 17 proves que conformen el Circuit. Aquesta inscripció es podrà realitzar des d’el 10 de maig de 2017 fins les 14:00 del 31 d’agost. Les inscripcions conjuntes al Circuit es tancaran a les 14 hores de dos dies abans de cadascuna de les 5 primeres curses.

2.2.- La quota per aquells corredor@s amb mobilitat reduïda que vulguen fer el Circuit, també serà un preu especial i deuran comunicar-ho per escrit a l’Organització del Circuit.

ART.3 – CONTROL DE PARTICIPACIÓ

Les curses que conformen el Circuit estaran controlades mitjançant amb xip electrònic, aquest anirà adherit al dorsal per als participants inscrits a tot el circuit i al peu en el cas dels participants inscrits cursa a cursa. El dorsal deurà anar desplegat i correctament subjecte al pit de cada participant.

ART.4 – ARREPLEGADA DE DORSALS

Els corredors inscrits al Circuit podran arreplegar el dorsal-xip en les 6 primeres carreres puntuables del Circuit (del 2 de juliol fins el 2 de setembre a Xeresa, Ador, Simat de la Valldigna Barx, Almoines i Alqueria de la Comtessa). Passada aquesta data, ja no s’arreplegarà cap dorsal ni xip.

En totes les curses serà imprescindible per a arreplegar el dorsal i el xip mostrar el DNI, ja siguen inscrits al Circuit com a carrera a carrera.

Els participants hauràn de mantindre el mateix dorsal i xip durant tot el Circuit. Aquell corredor que perda o trenque el dorsal-xip i desitge aconseguir un altre haurà d’abonar 5 euros. Els duplicats es podran sol·licitar fins les 14:00 h. del divendres abans de cada prova.

Els inscrits cursa a cursa hauran de retornar el xip al finalitzar cada carrera.

 

ART.5 – SISTEMA DE PUNTUACIÓ DEL CIRCUIT

Puntuaran tots els participants del Circuit, siga quina siga la seua categoria (de Juniors fins Veterans F) sempre que estiguen inscrits en el Circuit. El sistema de puntuació serà Per Punts Creixents corresponent a la posició. El participant que finalitze en primer lloc tindrà 1 punt, el participant que acabe en segon lloc tindrà 2 punts, i així sucessivament… Qui no participe o finalitze una prova rebrà 0 punts, no contabilitzant-se aquesta prova per a la classificació final del Circuit

 

ART.6 – CATEGORIES

Les categories del I Circuit Safor-Valldigna, tenint en compte l’any natural que es fa la inscripció,  queden establertes de la següent manera:

JUNIOR nascuts 1998 – 1999

SENIOR nascuts 1983 – 1997

VETERANS A nascuts 1978– 1982

VETERANS B nascuts 1973 – 1977

VETERANS C nascuts 1968– 1972

VETERANS D nascuts 1963– 1967

VETERANS E nascuts 1958 – 1962

VETERANS F nascuts 1957 ó abans

Aquestes categories seran tant masculines com femenines.

ART.7 – CLASSIFICACIONS

En cada carrera puntuable hi haurà diferents classificacions del Circuit:

 • General Masculina i General Femenina: puntuaran els millors 12 resultats de cada atleta segons el seu sexe.
 • General per Categories: puntuaran els 12 millors resultats de cada atleta segons la seua categoria.
 • General de Clubs: puntuaran els millors 12 resultats de cada club. Puntuaran els 6 primers membres de cada Club, independentment del seu sexe, sempre que…
 1. Estiguen inscrits al tot el Circuit Safor-Valldigna.
 2. Comptarà com a Club d’orige el mencionat a la inscripció.
 3. No podran fer canvis de Club una vegada comence el Circuit.
 4. Només es permetrà el canvi de Club quan el corredor passe a ser Independent.
 5. Els punts acumulats fins la data del canvi es conservaran pel Club d’orige.

 

ART.8 – DESQUALIFICACIONS

ART.8.1 – La Comissió de Jutges de cada carrera estarà formada per 3 persones:

 • Un membre del Circuit
 • Un membre de la Cursa
 • Un membre del Cronometratge

I seran els que decidiran in situ en la major transparència i brevetat possible la resolució de qualsevol conflicte.

ART.8.2 – Podrà ser motiu de desqualificació el fet de córrer amb el dorsal o el xip d’un altre corredor, no comptant, per tant, la prova com a disputada. En este cas, ambdós participants quedaran desqualificats del Circuit. Es perdrà el dret al regal obsequi del Circuit, així com a les diferents classificacions i trofeus.

L’exclusió del Circuit suposa la pèrdua de drets adquirits per a futures edicions.

ART.8.3 – Podrà ser motiu de desqualificació córrer sense dorsal, sense xip, portar-lo en un lloc no visible, o córrer amb un dorsal no facilitat per l’Organització.

ART.8.4 – No completar la totalitat del recorregut marcat per l’Organització.

ART.8.5 – Facilitar dades personals alterades o incompletes en la inscripció.

ART.8.6 – L’Organització es reserva la facultat d’impedir la participació en pròximes edicions, i la possibilitat de transmetre informació als organitzadors de les prove vinculades al Circuit, perquè actuen en conseqüència, sempre que es comprove qualsevol irregularitat comesa per algun corredor, com la falsificació de dades, categories, no completar el recorregut, participar amb dorsal o xip d’un altre corredor, etc.

ART.8.7 – Rebre ajudes externes per completar la prova. No es considera ajuda externa la suplementació sòlida o líquida. Es considera ajuda, rebre impuls per part d’altres o remolcar-se de forma continuada en el temps i/o la distància. L’ajuda haurà de suposar-se amb una força suficient com per a alterar la velocitat de marxa. El Comité de Jutges serà el responsable de valorar si l’ajuda ha sigut suficient per alterar el resultat final de la prova.

Tot atleta que no complisca el Reglament de cada prova o el Reglament del Circuit, podrà ser desqualificat per l’Organització i, per tant, no sumarà els punts que li pertoquen pel lloc d’arribada, ni comptarà la prova com a disputada.

ART.9 – DESEMPAT

En cas d’empat prevaldrà aquell participant que haja disputat mes proves puntuables del Circuit. Cas de continuar l’empat aquell que haja obtés millors posicions.

 

ART.10 – RESOLUCIÓ DE DUBTES

En cas de dubte prevaldrà el criteri de l’Organització.

 

ART.11 – TROFEUS

Per a obtindre els guanyadors finals es sumaran els 12 millors resultats de les proves puntuables disputades, amb un mínim de 12 proves, tant en la categoria individual, com en  Clubs.

 • Trofeus General Masculina i Femenina als 3 participants que sumen menor nombre de punts en la classificació general femenina i masculina.
 • Trofeus per Categories als 3 primers classificats de cada categoria, des de Juniors fins Veterans F.
 • Trofeu per Clubs als 3 primers Clubs classificats, tenint en compte els 12 millors resultats

Els trofeus podran ser acumulatius i els trofeus com a Local estaran regulats pel Reglament Local de cada una de les 17 curses.

 

ART.12 – ENTREGA D’OBSEQUIS

Els obsequis del Circuit s’entregaran en la Gala que tindrà lloc una vegada finalitzat el Circuit. Tindran obsequi especial del circuit tots els participants que finalitzen 12 de les 17 proves puntuables, siga quina siga la seua categoria. Els trofeus dels guanyadors del Circuit s’entregaran en la Gala final del Circuit.

 

ART.13 – SEGURETAT EN LA PROVA

L’ Organització dotarà a cada cursa del servei mèdic durant la competició, així com el trasllat en ambulància fins l’hospital, en cas necessari.

L’Organització està coberta per la assegurança de Responsabilitat Civil i d’accidents esportius. No estarà permés córrer amb carret de xiquets, ni tampoc acompanyat de gossos i/o mascotes.

 

ART.14 – ASSEGURANÇA

En  el  pagament  de  la  quota  d’inscripció  els/les  corredors/es  tenen  cobertes  les garanties i capitals assegurats que estableix el Reial Decret 849/1993

 

ART.15 – RECLAMACIONS

Les reclamacions es faran per escrit i previ pagament de 60 euros. Les reclamacions sobre les classificacions del Circuit seran tractades pel Comité de Jutges del Circuit, format per un membre representant de cada una de les 17 proves. Finalitzada la prova es disposarà de mig hora després per a presentar les possibles reclamacions per qualsevòl irregularitat.

 

ART.16 – DISTÀNCIES DE LES CURSES

L’Organitzador local de cada prova serà l’encarregat de facilitar i verificar les distàncies a córrer així com dirimir les possibles reclamacions sobre les classificacions de la seua prova.

 

ART.17 – DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DRETS D’IMATGE

De conformitat amb el que s’ha establert a l’Art.5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal, s’informa que les dades facilitades seran incorporades a un fitxer. La inscripció en el present Circuit suposa el consentiment del titular per al tractament de les seues dades personals, així com la comunicació i la publicació d’aquestes en els mitjans de comunicació.

Els participants autoritzen la captura en format videogràfic i fotogràfic de la seua imatge durant les proves, i la posterior difusió i utilització promocional per qualsevol mitjà de reproducció. La cessió es realitza de manera gratuïta. Una vegada publicades les imatges, els participants podran demanar la retirada d’aquelles que consideren inoportunes.

Els titulars podran exercir els seus drets d’accès, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a l’Organització.

 

ART.18 – ACCEPTACIÓ         

L’Organització es reserva el dret a canviar el Reglament, les dates i els recorreguts de les proves per causes justificades, si ho considera oportú, donant difusió als canvis realitzats i fent-ho públic a través de les webs:

http://www.circuitsaforvalldigna.com

http://www.crono4sports.es

Tots els participants, pel fet d’inscriure’s en el Circuit accepten aquest Reglament.