Reglament

El 3er. Circuit a Peu Safor-Valldigna és el resultat de la unió dels organitzadors d’algunes de les proves d’atletisme popular que estaven fent-se altres anys a La Safor i a la Valldigna. Organitzen i col·laboren en el Circuit els Clubs de Correr i els Ajuntaments de les poblacions que seguidament es relacionen. I amb la col·laboració de diferents empreses de la comarca.

El Circuit estarà composat per 17 proves amb el següent calendari:

 

30/06/2018     XV VOLTA A PEU A XERESA

13/07/2018     VII VOLTA A PEU A ADOR

25/07/2018      XXVIII VOLTA A PEU A SIMAT

11/08/2018    XI VOLTA-CROSS A BARX

23/08/2018     XXIV CORREGUDA POPULAR A ALMOINES

01/09/2018  XI VOLTA A PEU A L’ALQUERIA DE LA  COMTESSA 

08/09/2018    V CURSA POPULAR A BELLREGUARD

29/09/2018   XI VOLTA A PEU VILLALONGA

09/10/2018       VIII GRAN FONS CIUTAT D’OLIVA

21/10/2018       VI CURSA POPULAR A DAIMÚS

28/10/2018       VOLTA A PEU PALMA 2018

04/11/2018      XX CURSA POPULAR A PEU A RÒTOVA

18/11/2018       V VOLTA A PEU A BENIFLÀ

25/11/2018        VIII CURSA POPULAR  A BENIARJÓ

16/12/2018       XVII CURSA POPULAR PENYA REAL

13/01/2019       X VOLTA A PEU A PALMERA

27/01/2019       XII VOLTA A PEU A BENIRREDRÀ

 

 

 

ART.1 – PARTICIPACIÓ

Podran participar totes les persones majors de 18 anys, que s’hagen inscrit correctament en temps i forma.

ART.2 – INSCRIPCIONS

Les inscripcions es realitzaran a la pàgina web del Circuit: http://www.circuitsaforvalldigna.com o a http://www.crono4sports.es

2.1.- Inscripció conjunta reduïda al Circuit. Hi haurà una quota reduïda d’inscripció de 30 euros fins el 31 de maig i una quota ordinària de 35 euros  des del 1 de juny fins el 30 d’agost, que donarà dret a participar en les 17 proves que conformen el Circuit. Aquesta inscripció es podrà realitzar des d’el 10 de maig de 2018 fins les 14:00 del 30 d’agost. Les inscripcions conjuntes al Circuit es tancaran a les 14 hores de dos dies abans de cadascuna de les 6 primeres curses.

2.2.- La quota per aquells corredor@s amb mobilitat reduïda que vulguen fer el Circuit, també serà un preu especial i deuran comunicar-ho per escrit a l’Organització del Circuit.

ART.3 – CONTROL DE PARTICIPACIÓ

Les curses que conformen el Circuit estaran controlades mitjançant amb xip electrònic, aquest anirà adherit al dorsal per als participants inscrits a tot el circuit i al peu en el cas dels participants inscrits cursa a cursa. El dorsal deurà anar desplegat i correctament subjecte al pit de cada participant.

ART.4 – ARREPLEGADA DE DORSALS

Els corredors inscrits al Circuit podran arreplegar el dorsal-xip en les 6 primeres carreres puntuables del Circuit (del 2 de juliol fins el 2 de setembre a Xeresa, Ador, Simat de la Valldigna Barx, Almoines i Alqueria de la Comtessa). Passada aquesta data, ja no s’arreplegarà cap dorsal ni xip.

En totes les curses serà imprescindible per a arreplegar el dorsal i el xip mostrar el DNI, ja siguen inscrits al Circuit com a carrera a carrera.

Els participants hauràn de mantindre el mateix dorsal i xip durant tot el Circuit. Aquell corredor que perda o trenque el dorsal-xip i desitge aconseguir un altre haurà d’abonar 5 euros. Els duplicats es podran sol·licitar fins les 14:00 h. del divendres abans de cada prova.

Els inscrits cursa a cursa hauran de retornar el xip al finalitzar cada carrera.

 

ART.5 – SISTEMA DE PUNTUACIÓ DEL CIRCUIT

Puntuaran tots els participants del Circuit, siga quina siga la seua categoria (de Juniors fins Veterans F) sempre que estiguen inscrits en el Circuit. El sistema de puntuació serà Per Punts Creixents corresponent a la posició. El participant que finalitze en primer lloc tindrà 1 punt, el participant que acabe en segon lloc tindrà 2 punts, i així sucessivament… Qui no participe o finalitze una prova rebrà 0 punts, no contabilitzant-se aquesta prova per a la classificació final del Circuit

En el supòsit que alguna de les proves del Circuit s’haguera de suspendre (No aplaçar) per causes de força major, aquesta prova deixaria de ser puntuable en la present edició del Circuit, per la qual cosa la puntuació passaria a obtenir-se de les 11 millors proves en compte de 12.

 

ART.6 – CATEGORIES

Les categories del I Circuit Safor-Valldigna, tenint en compte l’any natural que es fa la inscripció,  queden establertes de la següent manera:

JUNIOR nascuts 1999 – 2000

SENIOR nascuts 1984 – 1998

VETERANS A nascuts 1979– 1983

VETERANS B nascuts 1974 – 1978

VETERANS C nascuts 1969– 1973

VETERANS D nascuts 1964– 1968

VETERANS E nascuts 1959 – 1963

VETERANS F nascuts 1958 ó abans

Aquestes categories seran tant masculines com femenines.

 

ART.7 – CLASSIFICACIONS

En cada carrera puntuable hi haurà diferents classificacions del Circuit:

 • General Masculina i General Femenina: puntuaran els millors 12 resultats de cada atleta segons el seu sexe.
 • General per Categories: puntuaran els 12 millors resultats de cada atleta segons la seua categoria.
 • General de clubs masculina: puntuaran els millors 12 resultats de cada club. Puntuaran els 6 primers membres de cada Club, sempre que…
 1. Estiguen inscrits al tot el Circuit Safor-Valldigna.
 2. Comptarà com a Club d’orige el mencionat a la inscripció.
 3. No podran fer canvis de Club una vegada comence el Circuit.
 4. Només es permetrà el canvi de Club quan el corredor passe a ser Independent.
 5. Els punts acumulats fins la data del canvi es conservaran pel Club d’orige.
 • General de clubs femenina: puntuaran els millors 12 resultats de cada club. Puntuaran les 3 primeres membres de cada Club, sempre que…
 1. Estiguen inscrites al tot el Circuit Safor-Valldigna.
 2. Comptarà com a Club d’orige el mencionat a la inscripció.
 3. No podran fer canvis de Club una vegada comence el Circuit.
 4. Només es permetrà el canvi de Club quan la corredora passe a ser Independent.
 5. Els punts acumulats fins la data del canvi es conservaran pel Club d’orige.

 

 

ART.8 – DESQUALIFICACIONS

ART.8.1 – La Comissió de Jutges de cada carrera estarà formada per 4 persones:

 • Dos membres del Circuit
 • Un membre de la Cursa
 • Un membre del Cronometratge

I seran els que decidiran in situ en la major transparència i brevetat possible la resolució de qualsevol conflicte.

ART.8.2 – Podrà ser motiu de desqualificació el fet de córrer amb el dorsal o el xip d’un altre corredor, no comptant, per tant, la prova com a disputada. En este cas, ambdós participants quedaran desqualificats del Circuit. Es perdrà el dret al regal obsequi del Circuit, així com a les diferents classificacions i trofeus.

L’exclusió del Circuit suposa la pèrdua de drets adquirits per a futures edicions.

ART.8.3 – Podrà ser motiu de desqualificació córrer sense dorsal, sense xip, portar-lo en un lloc no visible, o córrer amb un dorsal no facilitat per l’Organització.

A la recta d’arribada de cada cursa, dos jutges del Circuit, demanaran a tots els participants que porten el dorsal visible a la part davantera i podran expulsar de la cursa a tots aquells que no ho facen, així com si detecten qualsevol suplantació d’identitat.

ART.8.4 – No completar la totalitat del recorregut marcat per l’Organització.

ART.8.5 – Facilitar dades personals alterades o incompletes en la inscripció.

ART.8.6 – L’Organització es reserva la facultat d’impedir la participació en pròximes edicions, i la possibilitat de transmetre informació als organitzadors de les prove vinculades al Circuit, perquè actuen en conseqüència, sempre que es comprove qualsevol irregularitat comesa per algun corredor, com la falsificació de dades, categories, no completar el recorregut, participar amb dorsal o xip d’un altre corredor, etc.

ART.8.7 – Rebre ajudes externes per completar la prova. No es considera ajuda externa la suplementació sòlida o líquida. Es considera ajuda, rebre impuls per part d’altres o remolcar-se de forma continuada en el temps i/o la distància. L’ajuda haurà de suposar-se amb una força suficient com per a alterar la velocitat de marxa. El Comité de Jutges serà el responsable de valorar si l’ajuda ha sigut suficient per alterar el resultat final de la prova.

Tot atleta que no complisca el Reglament de cada prova o el Reglament del Circuit, podrà ser desqualificat per l’Organització i, per tant, no sumarà els punts que li pertoquen pel lloc d’arribada, ni comptarà la prova com a disputada.

ART.9 – DESEMPAT

En cas d’empat prevaldrà aquell participant que haja disputat mes proves puntuables del Circuit. Cas de continuar l’empat aquell que haja obtés millors posicions.

 

ART.10 – RESOLUCIÓ DE DUBTES

En cas de dubte prevaldrà el criteri de l’Organització.

 

ART.11 – TROFEUS

Per a obtindre els guanyadors finals es sumaran els 12 millors resultats de les proves puntuables disputades, amb un mínim de 12 proves.

 • Trofeus General Masculina i Femenina als 3 participants que sumen menor nombre de punts en la classificació general femenina i masculina.
 • Trofeus per Categories als 3 primers classificats de cada categoria, des de Juniors fins Veterans F.
 • Trofeu per Clubs als 3 primers Clubs classificats, tenint en compte els 12 millors resultats

Els trofeus podran ser acumulatius i els trofeus com a Local estaran regulats pel Reglament Local de cada una de les 17 curses.

 

ART.12 – ENTREGA D’OBSEQUIS

Els obsequis del Circuit s’entregaran en la Gala que tindrà lloc una vegada finalitzat el Circuit. Tindran obsequi especial del circuit tots els participants que finalitzen 12 de les 17 proves puntuables, siga quina siga la seua categoria. Els trofeus dels guanyadors del Circuit s’entregaran en la Gala final del Circuit.

 

ART.13 – SEGURETAT EN LA PROVA

L’ Organització dotarà a cada cursa del servei mèdic durant la competició, així com el trasllat en ambulància fins l’hospital, en cas necessari.

L’Organització està coberta per la assegurança de Responsabilitat Civil i d’accidents esportius. No estarà permés córrer amb carret de xiquets, ni tampoc acompanyat de gossos i/o mascotes.

 

ART.14 – ASSEGURANÇA

En  el  pagament  de  la  quota  d’inscripció  els/les  corredors/es  tenen  cobertes  les garanties i capitals assegurats que estableix el Reial Decret 849/1993

 

ART.15 – RECLAMACIONS

Les reclamacions es faran per escrit i previ pagament de 60 euros. Les reclamacions sobre les classificacions del Circuit seran tractades pel Comité de Jutges del Circuit, format per un membre representant de cada una de les 17 proves. Finalitzada la prova es disposarà de mig hora després per a presentar les possibles reclamacions per qualsevòl irregularitat.

 

ART.16 – DISTÀNCIES DE LES CURSES

L’Organitzador local de cada prova serà l’encarregat de facilitar i verificar les distàncies a córrer així com dirimir les possibles reclamacions sobre les classificacions de la seua prova.

 

ART.17 – DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DRETS D’IMATGE

De conformitat amb el que s’ha establert a l’Art.5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal, s’informa que les dades facilitades seran incorporades a un fitxer. La inscripció en el present Circuit suposa el consentiment del titular per al tractament de les seues dades personals, així com la comunicació i la publicació d’aquestes en els mitjans de comunicació.

Els participants autoritzen la captura en format videogràfic i fotogràfic de la seua imatge durant les proves, i la posterior difusió i utilització promocional per qualsevol mitjà de reproducció. La cessió es realitza de manera gratuïta. Una vegada publicades les imatges, els participants podran demanar la retirada d’aquelles que consideren inoportunes.

Els titulars podran exercir els seus drets d’accès, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a l’Organització.

 

ART.18 – ACCEPTACIÓ         

L’Organització es reserva el dret a canviar el Reglament, les dates i els recorreguts de les proves per causes justificades, si ho considera oportú, donant difusió als canvis realitzats i fent-ho públic a través de les webs:

http://www.circuitsaforvalldigna.com

http://www.crono4sports.es

Tots els participants, pel fet d’inscriure’s en el Circuit accepten aquest Reglament.