Reglament

El 7é. Circuit de curses populars a Peu Caixa Popular Safor-Valldigna és el resultat de la unió dels organitzadors d’algunes de les proves d’atletisme popular que estaven fent-se altres anys a La Safor i a la Valldigna. Organitzen i col·laboren en el Circuit els Clubs de Correr i els Ajuntaments de les poblacions que seguidament es relacionen. I amb la col·laboració de diferents empreses de la comarca.

               El Circuit estarà composat per 18 proves amb el següent calendari:

06/07/2024      XIX VOLTA A PEU A XERESA

18/07/2024      XI VOLTA A PEU A ADOR – Mem. Alfonso Estruch Morant

25/07/2024      XXXIII VOLTA A PEU A SIMAT

10/08/2024      XV VOLTA-CROSS A BARX

22/08/2024      XXVIII CORREGUDA POPULAR A ALMOINES

31/08/2024     XXXIII VOLTA A PEU A MIRAMAR

14/09/2024     IX CURSA POPULAR A BELLREGUARD

21/09/2024   XV VOLTA A PEU VILLALONGA

09/10/2024       XII GRAN FONS CIUTAT D’OLIVA

20/10/2024       XI CURSA POPULAR A DAIMÚS Memorial Fco. Javier Fuster Motos

03/11/2024       IX VOLTA A PEU A BENIFLÀ

24/11/2024        XII CURSA POPULAR  SOLIDARIA A BENIARJÓ

08/12/2024  XVI VOLTA A PEU A L’ALQUERIA DE LA  COMTESSA

15/12/2024       XXII CURSA POPULAR PENYA REAL

22/12/2024      XXV CURSA POPULAR A PEU A RÒTOVA

19/01/2025       IX CURSA POPULAR RAFELCOFER

26/01/2025       XIV VOLTA A PEU A PALMERA

02/02/2025       XVI VOLTA A PEU A BENIRREDRÀ

ART.1 – PARTICIPACIÓ

Podran participar totes les persones majors de 18 anys, que s’hagen inscrit correctament en temps i forma.

ART.2 – INSCRIPCIONS

Les inscripcions es realitzaran a la pàgina web del Circuit: http://www.circuitsaforvalldigna.com o a http://www.crono4sports.es

2.1.- Inscripció conjunta reduïda al Circuit. Hi haurà una quota reduïda d’inscripció de 45 euros fins el 31 de maig i una quota ordinària de 50 euros  des del 1 de juny fins el 30 d’agost, que donarà dret a participar en les 18 proves que conformen el Circuit. Aquesta inscripció es podrà realitzar del 15 de maig de 2024 fins les 14:00 del 28 d’agost. Les inscripcions conjuntes al Circuit es tancaran a les 14 hores de tres dies abans de cadascuna de les 7 primeres curses.

2.2.- La quota per aquells corredor@s amb mobilitat reduïda que vulguen fer el Circuit, també serà un preu especial i deuran comunicar-ho per escrit a l’Organització del Circuit.

ART.3 – CONTROL DE PARTICIPACIÓ

Les curses que conformen el Circuit estaran controlades mitjançant amb xip electrònic, aquest anirà adherit al dorsal per als participants inscrits a tot el circuit i al peu en el cas dels participants inscrits cursa a cursa. El dorsal deurà anar desplegat i correctament subjecte al pit de cada participant.

A la recta d’arribada de cada cursa, dos jutges del Circuit, demanaran a tots els participants que porten el dorsal visible a la part davantera i podran expulsar de la cursa a tots aquells que no ho facen, així com si detecten qualsevol suplantació d’identitat.

ART.4 – ARREPLEGADA DE DORSALS

               Els corredors inscrits al Circuit podran arreplegar el dorsal-xip en les 5 primeres curses puntuables del Circuit (del 1 de juliol fins el 17 d’agost a Xeresa, Ador, Simat de la Valldigna Barx i Almoines). Passada aquesta data, ja no s’arreplegarà cap dorsal ni xip.

               En totes les curses serà imprescindible per a arreplegar el dorsal i el xip mostrar el DNI, ja siguen inscrits al Circuit com a carrera a carrera.

               Els participants hauràn de mantindre el mateix dorsal i xip durant tot el Circuit. Aquell corredor que perda o trenque el dorsal-xip i desitge aconseguir un altre haurà d’abonar 5 euros. Els duplicats es podran sol·licitar fins les 14:00 h. del divendres abans de cada prova.

En cas d’oblit de dorsal el dia d’una determinada cursa, es podrà llogar un dorsal temporal per a un únic dia (3 euros)

ART.5 – SISTEMA DE PUNTUACIÓ DEL CIRCUIT

               Puntuaran tots els participants del Circuit, siga quina siga la seua categoria (de Juniors fins Veterans G) sempre que estiguen inscrits en el Circuit. El sistema de puntuació serà Per Punts Creixents corresponent a la posició. El participant que finalitze en primer lloc tindrà 1 punt, el participant que acabe en segon lloc tindrà 2 punts, i així successivament… Qui no participe o finalitze una prova rebrà 0 punts, no comptabilitzant-se aquesta prova per a la classificació final del Circuit.

En el supòsit que alguna de les proves del Circuit s’haguera de suspendre (No aplaçar) per causes de força major, aquesta prova deixaria de ser puntuable en la present edició del Circuit, per la qual cosa la puntuació passaria a obtenir-se de les 11 millors proves en compte de 12.

ART.6 – CATEGORIES

               Les categories del VI Circuit Safor-Valldigna, tenint en compte l’any natural que es fa la inscripció,  queden establertes de la següent manera:

JUNIOR nascuts 2005 – 2006

SENIOR nascuts 1990 – 2004

VETERANS A nascuts 1985– 1989

VETERANS B nascuts 1980 – 1984

VETERANS C nascuts 1975– 1979

VETERANS D nascuts 1970– 1974

VETERANS E nascuts 1965 – 1969

VETERANS F nascuts 1960 – 1964

VETERANS G nascuts abans de 1960

Aquestes categories seran tant masculines com femenines.

ART.7 – CLASSIFICACIONS

               En cada carrera puntuable hi haurà diferents classificacions del Circuit:

 

  • General Masculina i General Femenina:  puntuaran els millors 12 resultats de cada atleta segons el seu sexe.

  • General per Categories:  puntuaran els 12 millors resultats de cada atleta segons la seua categoria.

  • General de clubs masculina:  puntuaran els millors 12 resultats de cada club. Puntuaran els 6 primers membres de cada Club, sempre que…

  • Estiguen inscrits al tot el Circuit Safor-Valldigna.

  • Comptarà com a Club d’origen el mencionat a la inscripció.

  • No podran fer canvis de Club una vegada comence el Circuit.

  • Només es permetrà el canvi de Club quan el corredor passe a ser Independent.

  • Els punts acumulats fins la data del canvi es conservaran pel Club d’origen.

  • General de clubs femenina:  puntuaran els millors 12 resultats de cada club. Puntuaran les 3 primeres membres de cada Club, sempre que…

  • Estiguen inscrites al tot el Circuit Safor-Valldigna.

  • Comptarà com a Club d’origen el mencionat a la inscripció.

  • No podran fer canvis de Club una vegada comence el Circuit.

  • Només es permetrà el canvi de Club quan la corredora passe a ser Independent.

  • Els punts acumulats fins la data del canvi es conservaran pel Club d’origen.

ART.8 – DESQUALIFICACIONS

               ART.8.1 – La Comissió de Jutges de cada carrera estarà formada per 4 persones:

  • Dos membres del Circuit

  • Un membre de la Cursa

  • Un membre del Cronometratge

I seran els que decidiran in situ en la major transparència i brevetat possible la resolució de qualsevol conflicte.

ART.8.2 – Podrà ser motiu de desqualificació el fet de córrer amb el dorsal o el xip d’un altre corredor, no comptant, per tant, la prova com a disputada. En este cas, ambdós participants quedaran desqualificats del Circuit. Es perdrà el dret al regal obsequi del Circuit, així com a les diferents classificacions i trofeus.

L’exclusió del Circuit suposa la pèrdua de drets adquirits per a futures edicions.

ART.8.3 – Podrà ser motiu de desqualificació córrer sense dorsal, sense xip, portar-lo en un lloc no visible, o córrer amb un dorsal no facilitat per l’Organització.

A la recta d’arribada de cada cursa, dos jutges del Circuit, demanaran a tots els participants que porten el dorsal visible a la part davantera i podran expulsar de la cursa a tots aquells que no ho facen, així com si detecten qualsevol suplantació d’identitat.

ART.8.4 – No completar la totalitat del recorregut marcat per l’Organització.

ART.8.5 – Facilitar dades personals alterades o incompletes en la inscripció.

ART.8.6 – L’Organització es reserva la facultat d’impedir la participació en pròximes edicions, i la possibilitat de transmetre informació als organitzadors de les proves vinculades al Circuit, perquè actuen en conseqüència, sempre que es comprove qualsevol irregularitat comesa per algun corredor, com la falsificació de dades, categories, no completar el recorregut, participar amb dorsal o xip d’un altre corredor, etc.

ART.8.7 – Rebre ajudes externes per completar la prova. No es considera ajuda externa la suplementació sòlida o líquida. Es considera ajuda, rebre impuls per part d’altres o remolcar-se de forma continuada en el temps i/o la distància. L’ajuda haurà de suposar-se amb una força suficient com per a alterar la velocitat de marxa. El Comité de Jutges serà el responsable de valorar si l’ajuda ha sigut suficient per alterar el resultat final de la prova.

Tot atleta que no complisca el Reglament de cada prova o el Reglament del Circuit, podrà ser desqualificat per l’Organització i, per tant, no sumarà els punts que li pertoquen pel lloc d’arribada, ni comptarà la prova com a disputada.

ART.9 – DESEMPAT

               En cas d’empat prevaldrà aquell participant que haja disputat mes proves puntuables del Circuit. Cas de continuar l’empat aquell que haja obtés millors posicions.

ART.10 – RESOLUCIÓ DE DUBTES

               En cas de dubte prevaldrà el criteri de l’Organització.

ART.11 – TROFEUS

               Per a obtindre els guanyadors finals es sumaran els 12 millors resultats de les proves puntuables disputades, amb un mínim de 12 proves.

  • Trofeus General Masculina i Femenina als 3 participants que sumen menor nombre de punts en la classificació general femenina i masculina.

  • Trofeus per Categories als 3 primers classificats de cada categoria, des de Juniors fins Veterans G.

  • Trofeu per Clubs als 3 primers Clubs classificats, tenint en compte els 12 millors resultats

Els trofeus podran ser acumulatius i els trofeus com a local estaran regulats pel Reglament Local de cada una de les 17 curses.

ART.12 – ENTREGA D’OBSEQUIS

               Els obsequis del Circuit s’entregaran en la Gala que tindrà lloc una vegada finalitzat el Circuit. Tindran obsequi especial del circuit tots els participants que finalitzen 12 de les 18 proves puntuables, siga quina siga la seua categoria. Els trofeus dels guanyadors del Circuit s’entregaran en la Gala final del Circuit.

ART.13 – SEGURETAT EN LA PROVA

L’ Organització dotarà a cada cursa del servei mèdic durant la competició, així com el trasllat en ambulància fins l’hospital, en cas necessari.

 L’Organització està coberta per la assegurança de Responsabilitat Civil i d’accidents esportius. No estarà permès córrer amb carret de xiquets, ni tampoc acompanyat de gossos i/o mascotes.

ART.14 – ASSEGURANÇA

En  el  pagament  de  la  quota  d’inscripció  els/les  corredors/es  tenen  cobertes  les garanties i capitals assegurats que estableix el Reial Decret 849/1993

ART.15 – RECLAMACIONS

               Les reclamacions es faran per escrit i previ pagament de 60 euros. Les reclamacions sobre les classificacions del Circuit seran tractades pel Comité de Jutges del Circuit, format per un membre representant de cada una de les 18 proves. Finalitzada la prova es disposarà de mig hora després per a presentar les possibles reclamacions per qualsevòl irregularitat.

ART.16 – DISTÀNCIES DE LES CURSES

               L’Organitzador local de cada prova serà l’encarregat de facilitar i verificar les distàncies a córrer així com dirimir les possibles reclamacions sobre les classificacions de la seua prova.

ART.17 – DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DRETS D’IMATGE

               De conformitat amb el que s’ha establert a l’Art.5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal, s’informa que les dades facilitades seran incorporades a un fitxer. La inscripció en el present Circuit suposa el consentiment del titular per al tractament de les seues dades personals, així com la comunicació i la publicació d’aquestes en els mitjans de comunicació.

               Els participants autoritzen la captura en format videogràfic i fotogràfic de la seua imatge durant les proves, i la posterior difusió i utilització promocional per qualsevol mitjà de reproducció. La cessió es realitza de manera gratuïta. Una vegada publicades les imatges, els participants podran demanar la retirada d’aquelles que consideren inoportunes.

               Els titulars podran exercir els seus drets d’accès, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a l’Organització.

ART.18 – ACCEPTACIÓ         

               L’Organització es reserva el dret a canviar el Reglament, les dates i els recorreguts de les proves per causes justificades, si ho considera oportú, donant difusió als canvis realitzats i fent-ho públic a través de les webs:

https://www.circuitsaforvalldigna.com

https://www.crono4sports.es

Tots els participants, pel fet d’inscriure’s en el Circuit accepten aquest Reglament.